Kvalitets- og miljøpolitik

 

Kvalitet til tiden er vores motto.

Derfor er kundens ønsker og behov i centrum for vores virksomhed, og vi bestræber os på altid at leve op til kundernes forventninger om at levere de aftalte produkter og ydelser i den ønskede kvalitet til rette tid og sted.

Samtidig har vi fokus på at bidrage til opnåelsen af FN’s verdensmål om bæredygtig udvikling, særligt med fokus på mål 12 ”Ansvarligt forbrug og produktion”.

Hensynet til klima og miljø har således væsentlig betydning ved tilrettelægning af vores produkter og processer, og vi arbejder løbende på at reducere vores miljø- og klimabelastning ud fra et samlet livscyklusperspektiv.

Vi samarbejder med myndigheder og andre interessenter om miljøspørgsmål for at sikre, at vi til stadighed beskytter miljøet, reducerer vores ressourceforbrug, forebygger forurening, indsamler og genanvender affald samt overholder gældende lovgivning og stræber efter at være på forkant i branchen og samfundet generelt.

Vores ISO 9001/14001 certificerede kvalitets- og miljøledelsessystem er en del af grundlaget for vores indsats.

Vi søger vedvarende at udvikle kvalitets- og miljøledelsessystemet og kontinuerligt at arbejde med kvalitets- og miljøforbedrende tiltag, herunder opstilling af mål og handlingsplaner, gennemførelse samt efterfølgende evaluering.

Vi inddrager medarbejderne i kvalitets- og miljøarbejdet, og gennem uddannelse og træning sørger vi for at alle er velkvalificerede til at varetage deres opgaver og sikre gennemførelsen af vores kvalitets- og miljøpolitik.

Download Kvalitetshåndbog her.

Download ISO certifikat her: 9001

Download ISO certifikat her: 14001